Vi levererar förstklassig skyddsinklädnad och isolering till alla arbetsfordon.

Med rätt inklädnad och isolering får du bättre ljudmiljö, skyddar bilen från skador och en bas för ytterligare inredning och anpassning. I egen fabrik producerar vi skyddsinklädnad för alla vanliga arbetsfordon.

Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig till rätt lösning för dig.

Maila din förfrågan:
order@fordonsinredning.nu

Hög kvalitet

Med material av hög standard och vår maskinella bearbetning får du levereranser där alla delar har hög måttnoggrannhet och jämna kanter.

Lång erfarenhet

Med över 50 000 leverade skyddsinklädnader har vi full koll på processen och kan snabbt ordna speciallösningar om så önskas.

Snabba leveranser

En väl utarbetad arbetsprocess och vår moderna maskinpark gör att vi klarar korta leveranstider till konkurrenskraftiga priser.

Skyddsinklädnad för transportbilar

Nordisk fordonsinredning (f d Norrmodul) har sedan starten år 1997 har levererat skyddsinklädnader till mer än 50 000 lätta transportfordon i Sverige. Vår mångåriga erfarenhet och höga kvalitetskrav, och dessutom den senaste tekniken, gör oss till de specialister vi är idag.

Våra kunder är framförallt serviceföretag i importhamnarna, påbyggare och återförsäljare av bilar.